Uw toestemming


Het 'Hondenhotel Vedette' hecht zowel in het verleden als in de toekomst, erg veel belang aan uw privacy. Uiteraard wensen wij U in de toekomst nog te contacteren met het oog op algemene informatie m.b.t. reservatie e.d. en/of met foto's, filmpjes van uw hondje tijdens zijn verblijf.

Om dit mogelijk te maken verzoeken wij U om ons uitdrukkelijk toestemming te geven om uw e-mail te gebruiken.

Uw e-mailadres zal niet worden bekend gemaakt, noch doorverkocht worden aan derden en zullen niet voor direct-marketing doeleinden worden aangewend. Uw e-mailadres zal enkel door het 'Hondenhotel Vedette' worden gebruikt in het kader van zijn administratie zoals voorzien in het K.B. van 27 april 2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.