Reservatie & Verblijf


  • Reserveren is steeds noodzakelijk.
  • Bij reservatie vragen wij steeds een voorschot van 50% van de totaal gereserveerde verblijfskost. Dit voorschot wordt betaald bij ondertekening van de verblijfsovereenkomst. Pas dan is de reservatie definitief.
  • Het resterend saldo dient uiterlijk 1 maand voor aanvang verblijf betaald te worden.
  • Bij reservatie binnen de maand voor aanvangsdatum verblijf dienen de volledige verblijfskosten betaald te worden.
  • De dagen van het brengen en ophalen van uw hond worden steeds beschouwd als volledige dag.
  • De gereserveerde dagen worden steeds volledig betaald. Er wordt geen terugbetaling gedaan voor later brengen of vroeger afhalen.
  • Tijdens de maanden juli en augustus is een minimum verblijf van zeven dagen vereist.
  • Het brengen en ophalen van uw hond kan dagelijks, dit tussen 10.00 - 11.30 uur of tussen 16.00 - 17.30 uur.
  • U wenst te reserveren. Voor een vlotte afhandeling van de administratieve formaliteiten vragen wij de informatiefiche vooraf in te vullen en door te sturen.

          Klik hier voor de info-fiche